2022 Halt Info

2022 Halt Report

2022 HALT Statistics
as of 12/31/2022
January February March April May June July August September October November December Semi-Annual (Jan-Jun) Annual
(Jan-Dec)
Total Individuals in
Seg. Conf.
N/A N/A N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Days in
Seg. Conf.
N/A N/A N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 18-21 N/A N/A N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-54 N/A N/A N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55+ N/A N/A N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Race American Indian
Alaskan Native
N/A N/A N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian N/A N/A N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Black N/A N/A N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hawaiian
Pacific Islander
N/A N/A N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Not Reported N/A N/A N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other N/A N/A N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown N/A N/A N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White N/A N/A N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gender Female N/A N/A N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Male N/A N/A N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Not Applicable N/A N/A N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Not Reported N/A N/A N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown N/A N/A N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Special Health
Accommodation/Needs
N/A N/A N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Substance Abuse
Program Participants
N/A N/A N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pregnancy
Status
N/A N/A N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0